середу, 13 січня 2021 р.

 Новий Базовий компонент дошкільної освіти забезпечить підвищення її якості та відповідність міжнародним стандартам

Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, затверджено 12 січня 2021р. Відповідний наказ розміщено на сайті МОН. Нова редакція документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом дошкосвіти та загальної середньої освіти.
Вимоги до обов"язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямвми:
  • особистість дитини;
  • дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
  • дитина в природному довкіллі;
  • дитина в соціумі;
  • гра дитини;
  • мовлення дитини;
  • дитина у світі мистецтва.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі. Державний стандарт дошкільної освіти це взаємоз"язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитинив різних видах діяльності, що забезпечують освітній резульатат - компетентності дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнути.
Основний документ заснований на компетентісному підходу, як і Державний стандарт початкової освіти.
Ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти продовжуються в Держстандарті початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями "Дитина у світі мистецтва" - мистецькою та технічною, а "Дитина в природному довлкіллі" та "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" продовжуються матиматичною та природничою освітніми галузями.
Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й череж формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обгрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, роз"явузвати проблеми та співпрацювати в колективі.

Немає коментарів:

Дописати коментар