середу, 13 січня 2021 р.

 Новий Базовий компонент дошкільної освіти забезпечить підвищення її якості та відповідність міжнародним стандартам

Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, затверджено 12 січня 2021р. Відповідний наказ розміщено на сайті МОН. Нова редакція документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом дошкосвіти та загальної середньої освіти.
Вимоги до обов"язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямвми:
 • особистість дитини;
 • дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
 • дитина в природному довкіллі;
 • дитина в соціумі;
 • гра дитини;
 • мовлення дитини;
 • дитина у світі мистецтва.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі. Державний стандарт дошкільної освіти це взаємоз"язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитинив різних видах діяльності, що забезпечують освітній резульатат - компетентності дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнути.
Основний документ заснований на компетентісному підходу, як і Державний стандарт початкової освіти.
Ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти продовжуються в Держстандарті початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями "Дитина у світі мистецтва" - мистецькою та технічною, а "Дитина в природному довлкіллі" та "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" продовжуються матиматичною та природничою освітніми галузями.
Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й череж формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обгрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, роз"явузвати проблеми та співпрацювати в колективі.

вівторок, 12 січня 2021 р.

 Час використання гаджетів на уроці є обмеженим (роз"яснення МОН)
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп"ютерами, планшетами, іншими гаджетами.
Так, обмежано час безперервної роботи з  технічними засобами навчання:
 • для учнів 1 класу - не більше 10 хвилин;
 • для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин;
 • для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;
 • для учнів 8-9класів - не більше 20-25 хвилин;
 • для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять - до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;
 • у разі засвоєння навчальних занять для учнів 10-11 (12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.
Отже, тривалість навчальних занять, визначена законом "Про повну загальну середню освіту", зберігається: 
 • 35 хвилин для 1 класу;
 • 40 хвилин для 2-4 класів;
 • 45 хвилин для 5-12 класів.
Обмежується лише час безперервної роботи з комп"ютером для уникнення ризиків для здоров"я. Наприклад, для учня 5 класу час безперервної роботи з комп"ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час учитель може використовувати для синхронної взаємоції (онлайн) - для пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріпленнявивченого, застосовування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо.
Решту часу заняття 25 хвилин - вчитель організовує роботу в асинхроному режимі, тобто офлан, без комп"ютера. Учні можуть виконувати вправи у робочому зошити, працювати з текстом і завданнями в підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчительповернутися дорежиму відеоконференції (для обговорення виконанних закдань, рефлексіх, роботи з електронною освітньою пратформою тощо).
санітариний регламент передбачає, що підчас роботи з технічними засобами навчання треба обов"язково проводити вправи з рухової активності та гімностики для очей.
Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов"язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття відбуваються лише асинхронно. Відповідно до Проження про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не меньше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі. Водночас,  рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять із використанням синхронного та асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.