середа, 14 квітня 2021 р.

 Затвердили нову типову програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти

МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (стандарт). ЇЇ затвердили наказом №397 від 31 березня, який опублікували на сай ті МОН.
Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтовного, інтегрованого, компетентісного, діяльнісного підходу. Вона складається з теоритичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи. Програма передбачає 16 взаємопов"язаних тем. на етапі завершення навчання слухачі складатимуть підсумковий тест.
Цільова аудиторія:
 • науково-педагогічні працівники;
 • фахівці Центрів професійного розвитку;
 • методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти;
 • педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.
Програма передбачає формування в педагогів таких загальних компетентностей
 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, роуміння щляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдвнь та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія в команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексфя та саморозвиток.
Програма має:
 • ознайомити педпрацівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення оновленого стандарту;
 • формувати розуміння понять "Державний стандарт дошкільної освіти", "цінності дошкільної освіти", "компетентність", "освітнє середовище", "результати навчання", "якість дошкільної освіти", "змістове наповнення Стандарту";
 • удосконалити здатність та готовність цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формувати здатність педагогів організовувати різну діяльність дітей у закладі дошкіьної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особисто-орієнтовного, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:
 • демократичність;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожної дитини;
 • забазпечення староло розвитку України та її європейського вибору;
 • міжвідомча взаємодія;
 • державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу;
 • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.
Обсяг програми - 45 годин (1,5 кредит ЄКТС)

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна/мережева


Виставка просто неба? Реальна... 

Проєкт "Творимо мистецтво в шкільному дворі" за підтримки УКФ оголошує онлайн-курс для тих, хто хочуть стати кураторами виставки просто неба.
Курс - безплатний, зареєструватися на нього можна тут. Учасники будуть отримувати завдання, що допомагатимуть мислити креативно, сучасні художники розповідатимуть про цікаві кейси. Його розробили в межах проєкту "Творимо мистецтво в шкільному саду" громадською організацією Місто-сад у партнерстві з ГО "Смарт Освіта" та консультативним із розробниками студії онлайн-освіти EdEra/
Для кого курс:
 • для школярів, які прагнуть втілити свої мистецькі ідеї;
 • для вчителів, які викладають курс культурології і мистецтвознавства;
 • кожному, хто хоче створити виставку і стати куратором.
Теми навчальних лекцій:
 1. Яким має бути шкільний двір?
 2. Що таке сад?
 3. Виставка під відкритим небом.
 4. Хто робить виставки?
 5. Що треба вміти, щоб стати куратором?
 6. Як зробити дослідницьку виставку?
 7. Медіація, комунікаційна стратегія виставки.
 8. Виставковий простір.
 9. Правила розміщення артоб"єктів у просторі.
 10. Відкриття виставки.
Учасники, які пройдуть курс, отримають сертифікат про успішне завершення.

 

середа, 13 січня 2021 р.

 Новий Базовий компонент дошкільної освіти забезпечить підвищення її якості та відповідність міжнародним стандартам

Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, затверджено 12 січня 2021р. Відповідний наказ розміщено на сайті МОН. Нова редакція документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом дошкосвіти та загальної середньої освіти.
Вимоги до обов"язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямвми:
 • особистість дитини;
 • дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
 • дитина в природному довкіллі;
 • дитина в соціумі;
 • гра дитини;
 • мовлення дитини;
 • дитина у світі мистецтва.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі. Державний стандарт дошкільної освіти це взаємоз"язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитинив різних видах діяльності, що забезпечують освітній резульатат - компетентності дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнути.
Основний документ заснований на компетентісному підходу, як і Державний стандарт початкової освіти.
Ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти продовжуються в Держстандарті початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями "Дитина у світі мистецтва" - мистецькою та технічною, а "Дитина в природному довлкіллі" та "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" продовжуються матиматичною та природничою освітніми галузями.
Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й череж формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обгрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, роз"явузвати проблеми та співпрацювати в колективі.

вівторок, 12 січня 2021 р.

 Час використання гаджетів на уроці є обмеженим (роз"яснення МОН)
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп"ютерами, планшетами, іншими гаджетами.
Так, обмежано час безперервної роботи з  технічними засобами навчання:
 • для учнів 1 класу - не більше 10 хвилин;
 • для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин;
 • для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;
 • для учнів 8-9класів - не більше 20-25 хвилин;
 • для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять - до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин;
 • у разі засвоєння навчальних занять для учнів 10-11 (12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.
Отже, тривалість навчальних занять, визначена законом "Про повну загальну середню освіту", зберігається: 
 • 35 хвилин для 1 класу;
 • 40 хвилин для 2-4 класів;
 • 45 хвилин для 5-12 класів.
Обмежується лише час безперервної роботи з комп"ютером для уникнення ризиків для здоров"я. Наприклад, для учня 5 класу час безперервної роботи з комп"ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час учитель може використовувати для синхронної взаємоції (онлайн) - для пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріпленнявивченого, застосовування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо.
Решту часу заняття 25 хвилин - вчитель організовує роботу в асинхроному режимі, тобто офлан, без комп"ютера. Учні можуть виконувати вправи у робочому зошити, працювати з текстом і завданнями в підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчительповернутися дорежиму відеоконференції (для обговорення виконанних закдань, рефлексіх, роботи з електронною освітньою пратформою тощо).
санітариний регламент передбачає, що підчас роботи з технічними засобами навчання треба обов"язково проводити вправи з рухової активності та гімностики для очей.
Важливо також, що не кожне навчальне заняття обов"язково проводиться з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття відбуваються лише асинхронно. Відповідно до Проження про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, не меньше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі. Водночас,  рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять із використанням синхронного та асинхронного режимів забезпечує керівник закладу освіти.
 

середа, 30 грудня 2020 р.

 Відкрито реєстрацію на перший онлайн-курс із циклу "30 КРОКІВ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: НАВЧАЄМО ГРОМАДЯНИНА"

На платформі Prometheus оприлюднено перший онлайн-курс із циклу "30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина". Реєстрацію на курс вже відкрито, а для проходження він буде доступний з 20 січня 2021 року.

"30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина" – цикл онлайн-курсів, які містять практичні поради для ключових реформ у школі: запровадження ціннісно-орієнтованого компетентнісного навчання, розбудови якісного освітнього середовища, наскрізного розвитку компетентностей, зокрема громадянської. Цикл курсів також орієнтовано на розбудову демократичного врядування, поглиблення реальної участі учнів і налагодження партнерства з батьками та громадою.

Цикл складається з 4 окремих курсів, які мають різні тематичні акценти. Базовий вступний курс "Стартуємо до успішної школи" відкриває доступ до наступних курсів:

 • "Секрети успішних директора і директорки" для шкільних адміністраторів;
 • "Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень" для педагогів;
 • "Школа і громада для дитини" для громади, яка хоче співпрацювати зі школою.

Кожен з цих курсів дає змогу отримати сертифікат про 30 годин підвищення кваліфікації. Під час проходження курсів користувачі й користувачки збиратимуть цифрові відзнаки (від 16 до 22 на курс), які детально описуватимуть їхні навчальні досягнення.

В якості універсального довідника, який містить структуровані навчальні матеріали для вчительства і дає можливість постійного доступу до пройдених матеріалів, виступає інтерактивний посібник "30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина". 

Зареєструватися на вступний курс циклу і ознайомитись із інтерактивним посібником можна вже зараз на платформі Prometheus за посиланням. З 20 січня 2021 року курс буде доступним для проходження й отримання сертифіката.

Цикл курсів розроблено у межах Програми підтримки освітніх реформ в Україні "Демократична школа", що реалізується Європейським центром ім. Вергеланда та Міністерством освіти і науки України у партнерстві з Українським інститутом розвитку освіти, Благодійною організацією "Центр освітніх ініціатив", "ІСАР Єднання" та Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" і фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії.

вівторок, 29 грудня 2020 р.


Затверджений новий стандарт професії вчителя

В Україні затверджені нові професійні стандарти професій вчителя — вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти та вчителя з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста).

Професійний стандарт містить опис загальних компетенцій, якими має володіти вчитель та перелік трудових функцій, що мають виконувати вчителі різних кваліфікаційних категорій працюючи на посаді. 

Окрім того, професійний стандарт визначає умови праці вчителя, умови допуску його до роботи, умови первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації вчителів.

Професійний стандарт розроблено Міністерством освіти і науки спільно з Українським інститутом розвитку освіти.

У Міносвіти зазначають, що новий професійний стандарт дозволить учителям визначити чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігти ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час атестації або сертифікації.

Професійні стандарти діятимуть впродовж 5-ти років. Наступний перегляд стандарту вчителя запланований на грудень 2025 року.

пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

Шановні колеги!

Для інформаційно-методичної підтримки, фахового зростання педагогів створено віртуальну Padlet-дошку «Професійний розвиток вчителів музичного мистецтва, образотворче мистецтво, інтегрованого курсу "Мистецтво", трудового навчання ЗЗСО, музичних керівників ЗДО м. Чернівці», де можна переглядати, опрацьовувати методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, нормативні документи, відеоінструкції з організації дистанційного навчання, набувати компетентності щодо процедури й механізму роботи на онлайн-платформах. Охочі приєднатися до онлайн-співпраці можуть скористатися посиланням:  https://padlet.com/palagnukvioletta/Bookmarks