середу, 14 квітня 2021 р.

 Затвердили нову типову програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти

МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (стандарт). ЇЇ затвердили наказом №397 від 31 березня, який опублікували на сай ті МОН.
Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтовного, інтегрованого, компетентісного, діяльнісного підходу. Вона складається з теоритичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи. Програма передбачає 16 взаємопов"язаних тем. на етапі завершення навчання слухачі складатимуть підсумковий тест.
Цільова аудиторія:
 • науково-педагогічні працівники;
 • фахівці Центрів професійного розвитку;
 • методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти;
 • педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.
Програма передбачає формування в педагогів таких загальних компетентностей
 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, роуміння щляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдвнь та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія в команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексфя та саморозвиток.
Програма має:
 • ознайомити педпрацівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення оновленого стандарту;
 • формувати розуміння понять "Державний стандарт дошкільної освіти", "цінності дошкільної освіти", "компетентність", "освітнє середовище", "результати навчання", "якість дошкільної освіти", "змістове наповнення Стандарту";
 • удосконалити здатність та готовність цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формувати здатність педагогів організовувати різну діяльність дітей у закладі дошкіьної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особисто-орієнтовного, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:
 • демократичність;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожної дитини;
 • забазпечення староло розвитку України та її європейського вибору;
 • міжвідомча взаємодія;
 • державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу;
 • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.
Обсяг програми - 45 годин (1,5 кредит ЄКТС)

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна/мережева


Виставка просто неба? Реальна... 

Проєкт "Творимо мистецтво в шкільному дворі" за підтримки УКФ оголошує онлайн-курс для тих, хто хочуть стати кураторами виставки просто неба.
Курс - безплатний, зареєструватися на нього можна тут. Учасники будуть отримувати завдання, що допомагатимуть мислити креативно, сучасні художники розповідатимуть про цікаві кейси. Його розробили в межах проєкту "Творимо мистецтво в шкільному саду" громадською організацією Місто-сад у партнерстві з ГО "Смарт Освіта" та консультативним із розробниками студії онлайн-освіти EdEra/
Для кого курс:
 • для школярів, які прагнуть втілити свої мистецькі ідеї;
 • для вчителів, які викладають курс культурології і мистецтвознавства;
 • кожному, хто хоче створити виставку і стати куратором.
Теми навчальних лекцій:
 1. Яким має бути шкільний двір?
 2. Що таке сад?
 3. Виставка під відкритим небом.
 4. Хто робить виставки?
 5. Що треба вміти, щоб стати куратором?
 6. Як зробити дослідницьку виставку?
 7. Медіація, комунікаційна стратегія виставки.
 8. Виставковий простір.
 9. Правила розміщення артоб"єктів у просторі.
 10. Відкриття виставки.
Учасники, які пройдуть курс, отримають сертифікат про успішне завершення.